Impresja na temat późno-barokowego kościoła Bonifratrów

Trójcy Przenajświętszej w Krakowie

Wybudowanego w latach 1739 - 1758

Pierwszy szkic Poczta Polska

Jest na ziemi „rzecz” niezmienna
dla wszystkich i dla wszystkiego,
to "czas"..., choć dla wszystkich rzeczy
biegnie inaczej...każdemu płynie odmiennie